I-Mediat Oy:n kuluttajailmoitusehdot 

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (jäljempänä Ilmoittaja) ostaa I-Mediat Oy:n kustantamista lehdistä kuluttajailmoituksen (jäljempänä Ilmoitus) julkaistavaksi I-Mediat Oy:n lehdessä/lehdissä/verkkopalveluissa.

Maksuehdot ja Ilmoittajan maksuvelvollisuus: Asiakaspalvelussa maksettava ilmoitus on mahdollista maksaa käteisellä sekä pankki- ja luottokortilla. Ilmoitusta koskevan laskun voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna tai verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna.

Ilmoittajan tulee maksaa ilmoituksensa eräpäivään mennessä. Maksuaika kuluttajille on 14 vuorokautta. Viivästyneestä maksusta lehdellä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullisen huomautusmaksun. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, se voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi.

Ilmoitushinnat: Ilmoituksen hinta riippuu Ilmoittajan valinnoista, kuten ilmoituskoosta ja ilmoitustyypistä. Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Ilmoitusten varaaminen: Ilmoitus varataan varausaikataulun mukaisesti.

Asiakkaan vastuu: Ilmoittaja vastaa Ilmoituksen sisällön asianmukaisuudesta sekä Ilmoituksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. I-Mediat noudattaa ja soveltaa alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia.

Lehden vastuu: Vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä, eikä vähennä sen mainosarvoa. Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.

Kaikki ilmoitukset pyritään julkaisemaan varattuna päivänä. Mikäli Ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa Ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Reklamaatiot: Huomautukset virheellisestä tai julkaisematta jääneestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien asiakaspalveluun. Riitatilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. www.kuluttajariita.fi

Ilmoituksen peruuttaminen: Ilmoittajalla on oikeus peruuttaa ostamansa ilmoitus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä I-Mediat Oy:n asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen.

Tietosuoja: Ilmoittaja-asiakkaat ovat I-Mediat Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. I-Mediat Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Ehdot on päivitetty 17.2.2016