Tilausehdot

Ilkka-Pohjalainen tilausehdot 1.10.2023 alkaen  

Olennaiset muutokset 1.10.2023 alkaen 

 • Lehden ilmestymispäivät (alkuteksti): päivitetty tieto lehden ilmestymispäivistä 1.10.2023 alkaen 
 • Tilaustuotteet kuluttaja-asiakkaille (kappale 1): päivitetty vastaamaan ilmestymispäiviä  
 • Tilaustuotteet yrityksille ja yhteisöille (kappale 2): päivitetty vastaamaan ilmestymispäiviä 
 • Lukuoikeuden jakaminen (kappale 4): tarkennettu lukuoikeuden jako-oikeutta 
 • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset (kappale 9): paperilaskulisä voidaan periä 
 • Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä (kappale 11): tarkennettu ilmestymispäiviin 

Tuotteesta käytettävän nimityksen muutos: digilehti-nimitys korvataan 12.3.2024 alkaen sanalla näköislehti.

Lehden ilmestymispäivät ja tilausehtojen soveltaminen 

I-Mediat Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama sanomalehti Ilkka-Pohjalainen ilmestyy paperilehtenä ja näköislehtenä kuutena päivänä viikossa maanantaista lauantaihin juhlapyhiä tai muita vastaavia päiviä lukuun ottamatta. Verkossa julkaistaan verkkouutisia päivittäin. Lehden kunkin vuoden ilmestymättömät päivät ovat tarkistettavissa verkkosivuiltamme. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Ilkka-Pohjalaisen tilauksiin. Tilauksiin sovelletaan soveltuvin osin myös Sähköisten palvelujen käyttöehtoja. 

1. Tilaustuotteet kuluttaja‐asiakkaille

Yhdistelmätilaus
Tilaus sisältää paperilehden ja näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä. 

Yhdistelmätilaus, perjantai-lauantai
Tilaus sisältää paperilehden perjantaina ja lauantaina, näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä. 

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä. 

Opiskelijatilaus
Opiskelijatilaus voi olla yhdistelmätilaus tai digitilaus. Tilaus on aina määräaikainen ja pituus on enintään 12 kuukautta. Tilauksen hinta on opiskelijahinnaston mukainen tilaushinta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on päätoiminen omassa taloudessa asuva opiskelija. Taloudessa ei saa asua ansiotyössä olevia. Voimassa olevasta opiskelijakortista voi lähettää kopion sähköpostilla tilaajapalveluun. Opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen muita ehtoja. 

2. Tilaustuotteet yrityksille ja yhteisöille

Paperilehti
Tilaus sisältää paperilehden ilmestymispäivinä. 

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä. Tilaus tehdään erillisellä sopimuksella kustantajan kanssa. Tilaus on yrityksen yksittäisen työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu. Käyttäjätunnuksena tulee käyttää henkilökohtaista sähköpostia, muotoa etunimi.sukunimi@yritys.fi. Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä sopimuksia yritysten kanssa sekä peruuttaa tilaus, joka on mahdollisesti yhteiskäytössä. 

3. Tilausmuodot

Kestotilaus
Tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta tilausmuodosta riippuen). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Tilaaja voi ilman muutoskuluja muuttaa laskutusjakson pituutta. Muutos astuu tällöin voimaan seuraavan laskutusjakson alkaessa. 

Määräaikainen tilaus
Tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on yleensä samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun. 

4. Digituotekuvaukset

Näköislehti
Näköislehti on paperilehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella (iOS, Android) ja älypuhelimella (iOS, Android). Tabletille ja älypuhelimelle on olemassa erillinen lukusovellus, joka on ladattavissa veloituksetta sovelluskaupoista. Näköislehden kautta asiakas voi lukea myös lehden arkistonumeroja. 

Verkkopalvelun tilaajasisällöt
Verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat verkkosivuilla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda I-Mediatili ja aktivoida tilaukseen kuuluva lukuoikeus asiakasnumerollaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä tunnusta saa luovuttaa muiden käyttäjien käyttöön. Tilaaja voi käyttää tunnusta neljällä eri laitteella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, lehdellä on oikeus peruuttaa lukuoikeus. 

Lukuoikeudenjakaminen
Tilaaja voi jakaa digitaalisen lukuoikeuden tilaajan kanssa samassa taloudessa asuville henkilöille. Lukuoikeuden voi jakaa verkossa I-Mediatilin omat tiedot/tilaukset-sivulla.  

Mikäli lukuoikeus on jaettu talouden ulkopuolelle tai sitä käytetään muuten väärin, on kustantajalla oikeus keskeyttää tai peruuttaa tilaus. 

5. Tilauksen alkamisaika

Tilaus voidaan aloittaa normaalitilanteessa mistä päivästä tahansa. Tilaajapalvelussa arkipäivänä ennen klo 16 tehty tilaus alkaa seuraavana päivänä. Viikonloppuna (pe klo 16 jälkeen) tehty tilaus alkaa seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä. Digitilaus voi alkaa heti, kun se on tehty verkossa. 

6. Jakelunkeskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää yhdistelmätilaukseen kuuluvan paperilehden tilauksensa itse verkossa tai ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. 

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on kaksi päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Paperilehden jakelunkeskeytysaikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä. 

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli seitsemän (7) päivän menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle seitsemän (7) päivän mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

7. Osoitteenmuutokset

Tilaaja voi muuttaa tilauksen osoitetta itse verkkopalvelussa tai ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Arkena ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty muutosilmoitus yleensä seuraavana tiistaina. Tilapäisen osoitteenmuutoksen minimiaika on kaksi päivää. Tilapäiset osoitteenmuutokset ovat mahdollisia vain kotimaassa. 

8. Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. 

Eräpäivän muutoksia voi tehdä verkkopalvelussa tai olemalla yhteydessä tilaajapalveluun. Verkkopalvelussa voi tarkastella aktiivisen tilauksen avoimia laskuja sekä maksaa ne. Asiakas voi muuttaa laskun eräpäivää yhden kerran veloituksetta ja enintään kahdella viikolla. Jos maksu koskee suoramaksulla olevan laskun eräpäivää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

9. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan tilaushinnastoon. Tilaushinnat ovat päivittäin nähtävissä lehden verkkopalvelussa sekä asiakaspalvelussamme. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Postitse toimitettaviin paperisiin normaaleihin tilauslaskuihin lisätään käsittely- ja postituskululisä eli paperilaskulisä 1.5.2024 alkaen. 

Kustantajalla on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan lehdessä, lehden verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

10. Tilauksen irtisanominen 

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, perutaan tilaus laskutusjakson loppuun ja tilaajan tulee maksaa kyseinen laskutusjakso kokonaisuudessaan. 

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tai määräaikaisen tilauksen, tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun, vain jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle. Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja kestotilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. 

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. 

11. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan ilmestymispäivinä saman päivän aikana Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä ja viikonloppuisin ja arkipyhinä yhteisnoutolaatikoihin. Levikkialueiden ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden tilaajapalvelusta. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.

Mikäli ilmestymispäivän lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden yhteystietolaatikossa ilmoitetulla tavalla (ks. jakeluhäiriöt). Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneiden ilmestymispäivien lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta. 

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Kustantaja ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

12. Digitaaliset palvelut 

Kustantajalla on oikeus keskeyttää näköislehden tai verkkopalvelun tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä. 

Kustantajalla on oikeus laittaa näköislehti ja verkkopalvelun sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin. 

13. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, tai sähköpostilla). Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. 

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi. 

14. Tietosuoja

I-Mediat käsittelee tilaajien henkilötietoja Tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietosuojalauseke >> LINKKI
Kuluttaja-asiakasrekisterin rekisteriseloste >> LINKKI 

15. Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

16. Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

17. Palvelumaksut

Mahdollisessa maksumuistutuksessa veloitetaan laskutuslisä 5 €. 

18. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä sähköpostitse: tilaus@ilkkapohjalainen.fi tai puhelimitse 06 2477 201. Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 

19. Verkkopankki ja luottokorttimaksu

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Adyen (Adyen B.v. Amsterdam, VAT NL817154243B01). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja I-Mediat Oy:n välille. I-Mediat Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. I-Mediat Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme. 

Verkkopankkimaksujen välittäjänä Paytrail Oy, 2122839-7. Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit 

Yhteystiedot: I‐Mediat Oy, Asiakaspalvelu, PL 60, 60101 SEINÄJOKI
Käyntiosoitteet: Koulukatu 10, Seinäjoki ja Hietasaarenkatu 19, Vaasa 

Aiemmat tilausehdot:

Ilkka-Pohjalaisen tilausehdot 10.9.2020 alkaen (pdf)
Ilkka-Pohjalaisen tilausehdot 30.1.2020 alkaen (pdf)
Ilkka (pdf)
Pohjalainen (pdf)

Jurvan Sanomien tilausehdot 1.2.2024 alkaen 

Olennaiset sisällölliset muutokset 1.2.2024 alkaen 

 • Tilaustuotteet esitellään kappaleessa 1 
 • Tilausmuodot esitellään kappaleessa 2 
 • Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset (kappale 5): lisätty kappaleeseen eräpäivän muutokseen liittyvä osuus 
 • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset (kappale 6): lisätty maininta ulkomaan postikuluista sekä paperilaskulisän perimisestä 1.5.2024 alkaen 
 • Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä (kappale 8): päivitetty hyvityskäytäntö force majeure -tilanteissa 
 • Lisätty kappale 9: Digitaaliset palvelut 
 • Tietosuoja (kappale 10): päivitetty sisältö 

Tuotteesta käytettävän nimityksen muutos: digilehti-nimitys korvataan 12.3.2024 alkaen sanalla näköislehti.

I-Mediat Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama paikallislehti Jurvan Sanomat (jäljempänä lehti) ilmestyy pääsääntöisesti torstaisin. Juhlapyhät tai muut vastaavat päivät voivat vaikuttaa lehden julkaisupäivään. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Jurvan Sanomien tilauksiin. Tilauksiin sovelletaan myös soveltuvin osin I-Mediat Oy:n sähköisten palvelujen käyttöehtoja.

1. Tilaustuotteet

Yhdistelmätilaus
Tilaus sisältää paperilehden ja näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Näköislehti on paperilehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella (iOS, Android) ja älypuhelimella (iOS, Android). Näköislehden kautta asiakas voi lukea myös lehden arkistonumeroja. 

Verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat verkkosivuilla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda I-Mediatili ja aktivoida tilaukseen kuuluva lukuoikeus asiakasnumerollaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä tunnusta saa luovuttaa muiden käyttäjien käyttöön. Tilaaja voi käyttää tunnusta neljällä eri laitteella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, lehdellä on oikeus peruuttaa lukuoikeus.  

Opiskelijatilaus
Opiskelijatilaus voi olla yhdistelmätilaus tai digitilaus. Tilaus on aina määräaikainen ja pituus on enintään 12 kuukautta. Tilauksen hinta on opiskelijahinnaston mukainen tilaushinta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on päätoiminen omassa taloudessa asuva opiskelija. Taloudessa ei saa asua ansiotyössä olevia. Voimassa olevasta opiskelijakortista voi lähettää kopion sähköpostilla asiakaspalveluun. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on 6 vuotta tutkintoon johtavien opintojen alkamisesta. Todistus opiskelujen jatkumisesta on esitettävä vuosittain. Opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen muita ehtoja. 

2. Tilausmuodot

Kestotilaus
Tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 tai 1 kuukautta laskutustavasta riippuen). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Tilaaja voi ilman muutoskuluja muuttaa laskutusjakson pituutta. Muutos astuu tällöin voimaan seuraavan laskutusjakson alkaessa.  

Määräaikainen tilaus
Tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on yleensä samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.  

3. Tilausten alkamisaika

Lehden tilaus voidaan aloittaa normaalitilanteessa mistä tahansa lehden julkaisupäivästä alkaen. Tiistaina ennen klo 16 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavasta julkaisupäivästä alkaen. Digitilaus voi alkaa heti, kun se on tehty verkossa.  

4. Jakelunkeskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää yhdistelmätilaukseen kuuluvan paperilehden tilauksensa ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tiistaina ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana julkaisupäivänä.  

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on seitsemän (7) päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Paperilehden jakelunkeskeytysaikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä.  

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli kuukauden (30 pv) menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle kuukauden (30 pv) mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.  

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

5. Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. 

Eräpäivän muutoksia voi tehdä verkkopalvelussa tai olemalla yhteydessä lehden asiakaspalveluun. Verkkopalvelussa voi tarkastella aktiivisen tilauksen avoimia laskuja sekä maksaa ne. Asiakas voi muuttaa laskun eräpäivää yhden kerran veloituksetta ja enintään kahdella viikolla. Jos maksu koskee suoramaksulla olevan laskun eräpäivää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan tilaushinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös lehdessä. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Postitse toimitettaviin paperisiin normaaleihin tilauslaskuihin lisätään käsittely- ja postituskululisä eli paperilaskulisä 1.5.2024 alkaen. 

Lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan paperilehdessä, lehden verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. 

7. Tilauksen irtisanominen

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja asiakkaalta laskutetaan hänelle laskutusjakson alusta tulleet lehdet.  

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto ydinlevikkialueen ulkopuolelle. Muutoin kestotilaus päättyy kuluvan laskutusjakson loppuun. Palautettavan summan tulee ylittää viisi (5) euroa, ja tilaajan tulee ilmoittaa palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.  

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Mikäli kampanjatilaus perutaan ennen tilausjakson loppumista, laskuttaa sanomalehti laskuttamattomat lehdet normaalin tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisia tilaukseen liittyviä kampanjaetuja ei myönnetä. 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivänä ydinlevikkialueella. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä postin päiväkannon yhteydessä.  Ydinlevikkialueen ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden asiakaspalvelusta. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.    

Mikäli lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden asiakaspalveluun. Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta.  

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

9. Digitaaliset palvelut

Kustantajalla on oikeus keskeyttää näköislehden tai verkkopalvelun tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.  

Kustantajalla on oikeus laittaa näköislehti ja verkkopalvelun sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.  

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. 

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi.

11. Tietosuoja

I-Mediat käsittelee tilaajien henkilötietoja Tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Tietosuojalauseke >> LINKKI
Kuluttaja-asiakasrekisterin rekisteriseloste >> LINKKI 

12. Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Huomioithan, että vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

13. Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

14. Palvelumaksut

Mahdollisessa maksumuistutuksessa veloitetaan laskutuslisä 5 €. 

15. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puh. 06 2477 875 tai sähköpostitse ilmoitus@jurvansanomat.fi. Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 

16. Verkkokauppa ja maksaminen verkossa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Adyen (Adyen B.v. Amsterdam, VAT NL817154243B01). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja I-Mediat Oy:n välille. I-Mediat Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. I-Mediat Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme. 

Verkkopankkimaksujen välittäjänä Paytrail Oy, 2122839-7. Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit 

I-Mediat Oy 

Asiakaspalvelun yhteystiedot: puh. 06-2477 875, ilmoitus@jurvansanomat.fi      
Käyntiosoite: Hahdonkuj6 2, 63300 Jurva 

Aiemmat tilausehdot
Jurvan Sanomien tilausehdot 16.7.2021 alkaen

Järviseudun tilausehdot 1.2.2024 alkaen 

Olennaiset sisällölliset muutokset 1.2.2024 alkaen 

 • Tilaustuotteet esitellään kappaleessa 1 
 • Tilausmuodot esitellään kappaleessa 2 
 • Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset (kappale 5): lisätty kappaleeseen eräpäivän muutokseen liittyvä osuus 
 • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset (kappale 6): lisätty maininta ulkomaan postikuluista sekä paperilaskulisän perimisestä 1.5.2024 alkaen 
 • Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä (kappale 8): päivitetty hyvityskäytäntö force majeure -tilanteissa 
 • Lisätty kappale 9: Digitaaliset palvelut 
 • Tietosuoja (kappale 10): päivitetty sisältö 

Tuotteesta käytettävän nimityksen muutos: digilehti-nimitys korvataan 12.3.2024 alkaen sanalla näköislehti.

I-Mediat Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama paikallislehti Järviseutu (jäljempänä lehti) ilmestyy pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Juhlapyhät tai muut vastaavat päivät voivat vaikuttaa lehden julkaisupäivään. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Järviseutu-lehden tilauksiin. Tilauksiin sovelletaan myös soveltuvin osin I-Mediat Oy:n sähköisten palvelujen käyttöehtoja.

1. Tilaustuotteet

Yhdistelmätilaus
Tilaus sisältää paperilehden ja näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Näköislehti on paperilehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella (iOS, Android) ja älypuhelimella (iOS, Android). Näköislehden kautta asiakas voi lukea myös lehden arkistonumeroja. 

Verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat verkkosivuilla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda I-Mediatili ja aktivoida tilaukseen kuuluva lukuoikeus asiakasnumerollaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä tunnusta saa luovuttaa muiden käyttäjien käyttöön. Tilaaja voi käyttää tunnusta neljällä eri laitteella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, lehdellä on oikeus peruuttaa lukuoikeus.  

Opiskelijatilaus
Opiskelijatilaus voi olla yhdistelmätilaus tai digitilaus. Tilaus on aina määräaikainen ja pituus on enintään 12 kuukautta. Tilauksen hinta on opiskelijahinnaston mukainen tilaushinta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on päätoiminen omassa taloudessa asuva opiskelija. Taloudessa ei saa asua ansiotyössä olevia. Voimassa olevasta opiskelijakortista voi lähettää kopion sähköpostilla asiakaspalveluun. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on 6 vuotta tutkintoon johtavien opintojen alkamisesta. Todistus opiskelujen jatkumisesta on esitettävä vuosittain. Opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen muita ehtoja. 

2. Tilausmuodot

Kestotilaus
Tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 tai 1 kuukautta laskutustavasta riippuen). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Tilaaja voi ilman muutoskuluja muuttaa laskutusjakson pituutta. Muutos astuu tällöin voimaan seuraavan laskutusjakson alkaessa.  

Määräaikainen tilaus
Tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on yleensä samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.  

3. Tilausten alkamisaika

Lehden tilaus voidaan aloittaa normaalitilanteessa mistä tahansa lehden julkaisupäivästä alkaen. Maanantaina ennen klo 16 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavasta julkaisupäivästä alkaen. Digitilaus voi alkaa heti, kun se on tehty verkossa.  

4. Jakelunkeskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää yhdistelmätilaukseen kuuluvan paperilehden tilauksensa ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Maanantaina ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana julkaisupäivänä.  

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on seitsemän (7) päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Paperilehden jakelunkeskeytysaikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä.  

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli kuukauden (30 pv) menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle kuukauden (30 pv) mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.  

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

5. Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. 

Eräpäivän muutoksia voi tehdä verkkopalvelussa tai olemalla yhteydessä lehden asiakaspalveluun. Verkkopalvelussa voi tarkastella aktiivisen tilauksen avoimia laskuja sekä maksaa ne. Asiakas voi muuttaa laskun eräpäivää yhden kerran veloituksetta ja enintään kahdella viikolla. Jos maksu koskee suoramaksulla olevan laskun eräpäivää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan tilaushinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös lehdessä. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Postitse toimitettaviin paperisiin normaaleihin tilauslaskuihin lisätään käsittely- ja postituskululisä eli paperilaskulisä 1.5.2024 alkaen. 

Lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan paperilehdessä, lehden verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. 

7. Tilauksen irtisanominen

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja asiakkaalta laskutetaan hänelle laskutusjakson alusta tulleet lehdet.  

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto ydinlevikkialueen ulkopuolelle. Muutoin kestotilaus päättyy kuluvan laskutusjakson loppuun. Palautettavan summan tulee ylittää viisi (5) euroa, ja tilaajan tulee ilmoittaa palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.  

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Mikäli kampanjatilaus perutaan ennen tilausjakson loppumista, laskuttaa sanomalehti laskuttamattomat lehdet normaalin tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisia tilaukseen liittyviä kampanjaetuja ei myönnetä. 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivänä ydinlevikkialueella. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä postin päiväkannon yhteydessä.  Ydinlevikkialueen ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden asiakaspalvelusta. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.  

Mikäli lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden asiakaspalveluun. Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta.  

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

9. Digitaaliset palvelut

Kustantajalla on oikeus keskeyttää näköislehden tai verkkopalvelun tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.  

Kustantajalla on oikeus laittaa näköislehti ja verkkopalvelun sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.  

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. 

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi.

11. Tietosuoja

I-Mediat käsittelee tilaajien henkilötietoja Tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Tietosuojalauseke >> LINKKI
Kuluttaja-asiakasrekisterin rekisteriseloste >> LINKKI 

12. Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Huomioithan, että vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

13. Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

14. Palvelumaksut

Mahdollisessa maksumuistutuksessa veloitetaan laskutuslisä 5 €. 

15. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puh. 06 2477 890 tai sähköpostitse jarviseutu@jarviseutu-lehti.fi. Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 

16. Verkkokauppa ja maksaminen verkossa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Adyen (Adyen B.v. Amsterdam, VAT NL817154243B01). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja I-Mediat Oy:n välille. I-Mediat Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. I-Mediat Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme. 

Verkkopankkimaksujen välittäjänä Paytrail Oy, 2122839-7. Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit 

I-Mediat Oy 

Asiakaspalvelun yhteystiedot: puh. 06-2477 890, jarviseutu@jarviseutu-lehti.fi      
Käyntiosoite: Hoiskontie 4, 62900 Alajärvi 

Aiemmat tilausehdot
Järviseutu-lehden tilausehdot 10.9.2020 alkaen

Komiat-lehden tilausehdot 1.2.2024 alkaen 

Olennaiset sisällölliset muutokset 1.2.2024 alkaen 

 • Tilaustuotteet esitellään kappaleessa 1 
 • Tilausmuodot esitellään kappaleessa 2 
 • Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset (kappale 5): lisätty kappaleeseen eräpäivän muutokseen liittyvä osuus 
 • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset (kappale 6): lisätty maininta ulkomaan postikuluista sekä paperilaskulisän perimisestä 1.5.2024 alkaen 
 • Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä (kappale 8): päivitetty hyvityskäytäntö force majeure -tilanteissa 
 • Lisätty kappale 9: Digitaaliset palvelut 
 • Tietosuoja (kappale 10): päivitetty sisältö 

Tuotteesta käytettävän nimityksen muutos: digilehti-nimitys korvataan 12.3.2024 alkaen sanalla näköislehti.

I-Mediat Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama paikallislehti Komiat (jäljempänä lehti) ilmestyy pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Juhlapyhät tai muut vastaavat päivät voivat vaikuttaa lehden julkaisupäivään. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Komiat-lehden tilauksiin. Tilauksiin sovelletaan myös soveltuvin osin I-Mediat Oy:n sähköisten palvelujen käyttöehtoja. 

1. Tilaustuotteet

Yhdistelmätilaus
Tilaus sisältää paperilehden ja näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Näköislehti on paperilehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella (iOS, Android) ja älypuhelimella (iOS, Android). Näköislehden kautta asiakas voi lukea myös lehden arkistonumeroja. 

Verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat verkkosivuilla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda I-Mediatili ja aktivoida tilaukseen kuuluva lukuoikeus asiakasnumerollaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä tunnusta saa luovuttaa muiden käyttäjien käyttöön. Tilaaja voi käyttää tunnusta neljällä eri laitteella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, lehdellä on oikeus peruuttaa lukuoikeus.  

Opiskelijatilaus
Opiskelijatilaus voi olla yhdistelmätilaus tai digitilaus. Tilaus on aina määräaikainen ja pituus on enintään 12 kuukautta. Tilauksen hinta on opiskelijahinnaston mukainen tilaushinta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on päätoiminen omassa taloudessa asuva opiskelija. Taloudessa ei saa asua ansiotyössä olevia. Voimassa olevasta opiskelijakortista voi lähettää kopion sähköpostilla asiakaspalveluun. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on 6 vuotta tutkintoon johtavien opintojen alkamisesta. Todistus opiskelujen jatkumisesta on esitettävä vuosittain. Opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen muita ehtoja. 

2. Tilausmuodot

Kestotilaus
Tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 tai 1 kuukautta laskutustavasta riippuen). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Tilaaja voi ilman muutoskuluja muuttaa laskutusjakson pituutta. Muutos astuu tällöin voimaan seuraavan laskutusjakson alkaessa.  

Määräaikainen tilaus
Tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on yleensä samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.  

3. Tilausten alkamisaika

Lehden tilaus voidaan aloittaa normaalitilanteessa mistä tahansa lehden julkaisupäivästä alkaen. Maanantaina ennen klo 16 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavasta julkaisupäivästä alkaen. Digitilaus voi alkaa heti, kun se on tehty verkossa.  

4. Jakelunkeskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää yhdistelmätilaukseen kuuluvan paperilehden tilauksensa ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Maanantaina ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana julkaisupäivänä.  

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on seitsemän (7) päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Paperilehden jakelunkeskeytysaikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä.  

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli kuukauden (30 pv) menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle kuukauden (30 pv) mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.  

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

5. Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. 

Eräpäivän muutoksia voi tehdä verkkopalvelussa tai olemalla yhteydessä lehden asiakaspalveluun. Verkkopalvelussa voi tarkastella aktiivisen tilauksen avoimia laskuja sekä maksaa ne. Asiakas voi muuttaa laskun eräpäivää yhden kerran veloituksetta ja enintään kahdella viikolla. Jos maksu koskee suoramaksulla olevan laskun eräpäivää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan tilaushinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös lehdessä. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Postitse toimitettaviin paperisiin normaaleihin tilauslaskuihin lisätään käsittely- ja postituskululisä eli paperilaskulisä 1.5.2024 alkaen. 

Lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan paperilehdessä, lehden verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. 

7. Tilauksen irtisanominen

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja asiakkaalta laskutetaan hänelle laskutusjakson alusta tulleet lehdet.  

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto ydinlevikkialueen ulkopuolelle. Muutoin kestotilaus päättyy kuluvan laskutusjakson loppuun. Palautettavan summan tulee ylittää viisi (5) euroa, ja tilaajan tulee ilmoittaa palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.  

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Mikäli kampanjatilaus perutaan ennen tilausjakson loppumista, laskuttaa sanomalehti laskuttamattomat lehdet normaalin tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisia tilaukseen liittyviä kampanjaetuja ei myönnetä. 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivänä ydinlevikkialueella. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä postin päiväkannon yhteydessä.  Ydinlevikkialueen ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden asiakaspalvelusta. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.  

Mikäli lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden asiakaspalveluun. Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta.  

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

9. Digitaaliset palvelut

Kustantajalla on oikeus keskeyttää näköislehden tai verkkopalvelun tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.  

Kustantajalla on oikeus laittaa näköislehti ja verkkopalvelun sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.  

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. 

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi.

11. Tietosuoja

I-Mediat käsittelee tilaajien henkilötietoja Tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Tietosuojalauseke >> LINKKI
Kuluttaja-asiakasrekisterin rekisteriseloste >> LINKKI 

12. Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Huomioithan, että vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

13. Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

14. Palvelumaksut

Mahdollisessa maksumuistutuksessa veloitetaan laskutuslisä 5 €. 

15. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puh. 06 2477 885 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@komiat.fi. Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 

16. Verkkokauppa ja maksaminen verkossa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Adyen (Adyen B.v. Amsterdam, VAT NL817154243B01). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja I-Mediat Oy:n välille. I-Mediat Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. I-Mediat Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme. 

Verkkopankkimaksujen välittäjänä Paytrail Oy, 2122839-7. Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit 

I-Mediat Oy 

Asiakaspalvelun yhteystiedot: puh. 06-2477 885, asiakaspalvelu@komiat.fi      
Käyntiosoite: Nikolaintie 5 b 12, 62200 Kauhava 

Aiemmat tilausehdot
Komiat-lehden tilausehdot 10.9.2020 alkaen

Suupohjan Sanomat tilausehdot 1.2.2024 alkaen 

Olennaiset sisällölliset muutokset 1.2.2024 alkaen 

 • Tilaustuotteet esitellään kappaleessa 1 
 • Tilausmuodot esitellään kappaleessa 2 
 • Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset (kappale 5): lisätty kappaleeseen eräpäivän muutokseen liittyvä osuus 
 • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset (kappale 6): lisätty maininta ulkomaan postikuluista sekä paperilaskulisän perimisestä 1.5.2024 alkaen 
 • Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä (kappale 8): päivitetty hyvityskäytäntö force majeure -tilanteissa 
 • Lisätty kappale 9: Digitaaliset palvelut 
 • Tietosuoja (kappale 10): päivitetty sisältö 

Tuotteesta käytettävän nimityksen muutos: digilehti-nimitys korvataan 12.3.2024 alkaen sanalla näköislehti.

I-Mediat Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama paikallislehti Suupohjan Sanomat (jäljempänä lehti) ilmestyy pääsääntöisesti torstaisin. Juhlapyhät tai muut vastaavat päivät voivat vaikuttaa lehden julkaisupäivään. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Suupohjan Sanomien tilauksiin. Tilauksiin sovelletaan myös soveltuvin osin I-Mediat Oy:n sähköisten palvelujen käyttöehtoja. 

1. Tilaustuotteet

Yhdistelmätilaus
Tilaus sisältää paperilehden ja näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Näköislehti on paperilehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella (iOS, Android) ja älypuhelimella (iOS, Android). Näköislehden kautta asiakas voi lukea myös lehden arkistonumeroja. 

Verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat verkkosivuilla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda I-Mediatili ja aktivoida tilaukseen kuuluva lukuoikeus asiakasnumerollaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä tunnusta saa luovuttaa muiden käyttäjien käyttöön. Tilaaja voi käyttää tunnusta neljällä eri laitteella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, lehdellä on oikeus peruuttaa lukuoikeus.  

Opiskelijatilaus
Opiskelijatilaus voi olla yhdistelmätilaus tai digitilaus. Tilaus on aina määräaikainen ja pituus on enintään 12 kuukautta. Tilauksen hinta on opiskelijahinnaston mukainen tilaushinta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on päätoiminen omassa taloudessa asuva opiskelija. Taloudessa ei saa asua ansiotyössä olevia. Voimassa olevasta opiskelijakortista voi lähettää kopion sähköpostilla asiakaspalveluun. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on 6 vuotta tutkintoon johtavien opintojen alkamisesta. Todistus opiskelujen jatkumisesta on esitettävä vuosittain. Opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen muita ehtoja. 

2. Tilausmuodot

Kestotilaus
Tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 tai 1 kuukautta laskutustavasta riippuen). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Tilaaja voi ilman muutoskuluja muuttaa laskutusjakson pituutta. Muutos astuu tällöin voimaan seuraavan laskutusjakson alkaessa.  

Määräaikainen tilaus
Tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on yleensä samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.  

3. Tilausten alkamisaika

Lehden tilaus voidaan aloittaa normaalitilanteessa mistä tahansa lehden julkaisupäivästä alkaen. Tiistaina ennen klo 16 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavasta julkaisupäivästä alkaen. Digitilaus voi alkaa heti, kun se on tehty verkossa.  

4. Jakelunkeskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää yhdistelmätilaukseen kuuluvan paperilehden tilauksensa ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tiistaina ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana julkaisupäivänä.  

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on seitsemän (7) päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Paperilehden jakelunkeskeytysaikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä.  

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli kuukauden (30 pv) menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle kuukauden (30 pv) mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.  

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

5. Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. 

Eräpäivän muutoksia voi tehdä verkkopalvelussa tai olemalla yhteydessä lehden asiakaspalveluun. Verkkopalvelussa voi tarkastella aktiivisen tilauksen avoimia laskuja sekä maksaa ne. Asiakas voi muuttaa laskun eräpäivää yhden kerran veloituksetta ja enintään kahdella viikolla. Jos maksu koskee suoramaksulla olevan laskun eräpäivää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan tilaushinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös lehdessä. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Postitse toimitettaviin paperisiin normaaleihin tilauslaskuihin lisätään käsittely- ja postituskululisä eli paperilaskulisä 1.5.2024 alkaen. 

Lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan paperilehdessä, lehden verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. 

7. Tilauksen irtisanominen

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja asiakkaalta laskutetaan hänelle laskutusjakson alusta tulleet lehdet.  

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto ydinlevikkialueen ulkopuolelle. Muutoin kestotilaus päättyy kuluvan laskutusjakson loppuun. Palautettavan summan tulee ylittää viisi (5) euroa, ja tilaajan tulee ilmoittaa palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.  

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Mikäli kampanjatilaus perutaan ennen tilausjakson loppumista, laskuttaa sanomalehti laskuttamattomat lehdet normaalin tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisia tilaukseen liittyviä kampanjaetuja ei myönnetä. 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivänä ydinlevikkialueella. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä postin päiväkannon yhteydessä.  Ydinlevikkialueen ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden asiakaspalvelusta. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.  

Mikäli lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden asiakaspalveluun. Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta.  

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

9. Digitaaliset palvelut

Kustantajalla on oikeus keskeyttää näköislehden tai verkkopalvelun tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.  

Kustantajalla on oikeus laittaa näköislehti ja verkkopalvelun sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.  

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. 

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi.

11. Tietosuoja

I-Mediat käsittelee tilaajien henkilötietoja Tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Tietosuojalauseke >> LINKKI
Kuluttaja-asiakasrekisterin rekisteriseloste >> LINKKI 

12. Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Huomioithan, että vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

13. Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

14. Palvelumaksut

Mahdollisessa maksumuistutuksessa veloitetaan laskutuslisä 5 €. 

15. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puh. 06 2477 880 tai sähköpostitse levikki@suupohjansanomat.fi. Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 

16. Verkkokauppa ja maksaminen verkossa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Adyen (Adyen B.v. Amsterdam, VAT NL817154243B01). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja I-Mediat Oy:n välille. I-Mediat Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. I-Mediat Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme. 

Verkkopankkimaksujen välittäjänä Paytrail Oy, 2122839-7. Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit 

I-Mediat Oy

Asiakaspalvelun yhteystiedot: puh. 06-2477 880, levikki@suupohjansanomat.fi      
Käyntiosoite: Rantakatu 38, 64100 Kristiinankaupunki 

Aiemmat tilausehdot
Suupohjan Sanomien tilausehdot 16.7.2021 alkaen

Viiskunnan tilausehdot 1.2.2024 alkaen 

Olennaiset sisällölliset muutokset 1.2.2024 alkaen 

 • Tilaustuotteet esitellään kappaleessa 1 
 • Tilausmuodot esitellään kappaleessa 2 
 • Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset (kappale 5): lisätty kappaleeseen eräpäivän muutokseen liittyvä osuus 
 • Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset (kappale 6): lisätty maininta ulkomaan postikuluista sekä paperilaskulisän perimisestä 1.5.2024 alkaen 
 • Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä (kappale 8): päivitetty hyvityskäytäntö force majeure -tilanteissa 
 • Lisätty kappale 9: Digitaaliset palvelut 
 • Tietosuoja (kappale 10): päivitetty sisältö 

Tuotteesta käytettävän nimityksen muutos: digilehti-nimitys korvataan 12.3.2024 alkaen sanalla näköislehti.

I-Mediat Oy:n (jäljempänä kustantaja) kustantama paikallislehti Viiskunta (jäljempänä lehti) ilmestyy pääsääntöisesti torstaisin. Juhlapyhät tai muut vastaavat päivät voivat vaikuttaa lehden julkaisupäivään. Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Viiskunta-lehden tilauksiin. Tilauksiin sovelletaan myös soveltuvin osin I-Mediat Oy:n sähköisten palvelujen käyttöehtoja. 

1. Tilaustuotteet

Yhdistelmätilaus
Tilaus sisältää paperilehden ja näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Digitilaus
Tilaus sisältää näköislehden ilmestymispäivinä ja verkkopalvelun tilaajasisällöt joka päivä.  

Näköislehti on paperilehden digitaalinen kopio. Näköislehti on luettavissa tietokoneella, tablet-laitteella (iOS, Android) ja älypuhelimella (iOS, Android). Näköislehden kautta asiakas voi lukea myös lehden arkistonumeroja. 

Verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat verkkosivuilla olevia uutisia ja muita sisältöjä, jotka ovat vain tilaajien luettavissa. Tilaajan tulee luoda I-Mediatili ja aktivoida tilaukseen kuuluva lukuoikeus asiakasnumerollaan. Lukuoikeus on henkilökohtainen, eikä tunnusta saa luovuttaa muiden käyttäjien käyttöön. Tilaaja voi käyttää tunnusta neljällä eri laitteella. Mikäli väärinkäytöksiä esiintyy, lehdellä on oikeus peruuttaa lukuoikeus.  

Opiskelijatilaus
Opiskelijatilaus voi olla yhdistelmätilaus tai digitilaus. Tilaus on aina määräaikainen ja pituus on enintään 12 kuukautta. Tilauksen hinta on opiskelijahinnaston mukainen tilaushinta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on päätoiminen omassa taloudessa asuva opiskelija. Taloudessa ei saa asua ansiotyössä olevia. Voimassa olevasta opiskelijakortista voi lähettää kopion sähköpostilla asiakaspalveluun. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on 6 vuotta tutkintoon johtavien opintojen alkamisesta. Todistus opiskelujen jatkumisesta on esitettävä vuosittain. Opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen muita ehtoja. 

2. Tilausmuodot

Kestotilaus
Tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4 tai 1 kuukautta laskutustavasta riippuen). Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat uuden laskutusjakson alettua. Tilaaja voi ilman muutoskuluja muuttaa laskutusjakson pituutta. Muutos astuu tällöin voimaan seuraavan laskutusjakson alkaessa.  

Määräaikainen tilaus
Tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on yleensä samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.  

3. Tilausten alkamisaika

Lehden tilaus voidaan aloittaa normaalitilanteessa mistä tahansa lehden julkaisupäivästä alkaen. Tiistaina ennen klo 16 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavasta julkaisupäivästä alkaen. Digitilaus voi alkaa heti, kun se on tehty verkossa.  

4. Jakelunkeskeytykset

Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää yhdistelmätilaukseen kuuluvan paperilehden tilauksensa ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tiistaina ennen klo 16 tehty muutosilmoitus voidaan huomioida yleensä seuraavana julkaisupäivänä.  

Tilapäisen jakelunkeskeytyksen minimiaika on seitsemän (7) päivää. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä kerralla enintään kahden (2) kuukauden ajaksi. Paperilehden jakelunkeskeytysaikana näköislehti ja verkkopalvelun tilaajasisällöt ovat käytettävissä normaalisti, jolloin keskeytettyjä päiviä ei hyvitetä.  

Mikäli keskeytys koskettaa yhdistelmätilaukseen kuuluvia molempia tuotteita, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta erikseen lehden asiakaspalveluun. Keskeytys ei ole mahdollinen verkkopalvelun kautta. Tällöin hyvitetään yli kuukauden (30 pv) menevät julkaisupäivät. Hyvitetyt julkaisupäivät siirtävät jatkuvan kestotilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin. Alle kuukauden (30 pv) mittaisia jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.  

Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. Yritys- ja yhteisötilausten jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä. 

5. Laskutusjakson ja eräpäivän muutokset

Laskutusjakson muutokset tulevat pääasiallisesti voimaan seuraavan laskutusjakson alusta. Mikäli tilaaja kesken laskutusjakson muuttaa kestotilauksen laskutusjaksoa, muutos astuu voimaan kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta. 

Eräpäivän muutoksia voi tehdä verkkopalvelussa tai olemalla yhteydessä lehden asiakaspalveluun. Verkkopalvelussa voi tarkastella aktiivisen tilauksen avoimia laskuja sekä maksaa ne. Asiakas voi muuttaa laskun eräpäivää yhden kerran veloituksetta ja enintään kahdella viikolla. Jos maksu koskee suoramaksulla olevan laskun eräpäivää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme. 

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan tilaushinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä myös lehdessä. Ulkomaille tilattavien lehtien tilaushinnan lisäksi veloitetaan postimaksut. Postitse toimitettaviin paperisiin normaaleihin tilauslaskuihin lisätään käsittely- ja postituskululisä eli paperilaskulisä 1.5.2024 alkaen. 

Lehdellä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Olennaisista tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan paperilehdessä, lehden verkkosivuilla tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai vastaavista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. 

7. Tilauksen irtisanominen

Kestotilaaja voi irtisanoa tilauksensa ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun ennen uuden laskutusjakson alkua. Tilaus päättyy tällöin maksetun jakson loppuun. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksensa laskutusjakson jo alettua, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja asiakkaalta laskutetaan hänelle laskutusjakson alusta tulleet lehdet.  

Irtisanoessaan jo maksetun kestotilauksen tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on sairaus, kuolemantapaus tai muutto ydinlevikkialueen ulkopuolelle. Muutoin kestotilaus päättyy kuluvan laskutusjakson loppuun. Palautettavan summan tulee ylittää viisi (5) euroa, ja tilaajan tulee ilmoittaa palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.  

Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan maksukehotuksesta huolimatta, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Mikäli kampanjatilaus perutaan ennen tilausjakson loppumista, laskuttaa sanomalehti laskuttamattomat lehdet normaalin tilaushinnaston mukaisesti ja mahdollisia tilaukseen liittyviä kampanjaetuja ei myönnetä. 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä

Lehti jaetaan pääsääntöisesti ilmestymispäivänä ydinlevikkialueella. Lehden jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Haja-asutusalueella lehti jaetaan yleensä postin päiväkannon yhteydessä.  Ydinlevikkialueen ulkopuolisten paikkakuntien jakelusta saa lisätietoja lehden asiakaspalvelusta. Myös säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi.  

Mikäli lehti jää kustantajasta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida siitä lehden asiakaspalveluun. Kustantajan vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Toissijaisesti kustantaja pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Kustantajalla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä eikä kustantaja edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Kustantajan vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle. 

Lehteä ei toimiteta ylivoimaisen esteen (force majeure) vaikutusaikana. Ylivoimaisena esteenä pidetään lakkoa, työselkkausta, tulipaloa, työvoiman tai raaka-aineen puutetta, konerikkoa tai muita sellaisia lehdestä tai lehden alihankkijasta riippumattomia tai epätavallisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä tapahtumia, joita lehti ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon. Ylivoimaisen esteen (force majeure) vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä eikä vahingonkorvausta.  

Lehdessä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia lehden painojäljessä. Lehti ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

9. Digitaaliset palvelut

Kustantajalla on oikeus keskeyttää näköislehden tai verkkopalvelun tuottaminen tilapäisesti, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Kustantaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Kustantaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Kustantaja korjaa digitaalisten palvelujen mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.  

Kustantajalla on oikeus laittaa näköislehti ja verkkopalvelun sisällöt julki ilmaiseksi kaikille verkon käyttäjille rajatuksi ajaksi ilman, että siitä tulee hyvitystä maksullisiin tilauksiin.  

10. Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen peruuttamista saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. 

Kustantajalla on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimus perustellusta syystä, kuten tilaajan tai talouden maksuhäiriöiden vuoksi.

11. Tietosuoja

I-Mediat käsittelee tilaajien henkilötietoja Tietosuojalain sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.  

Tietosuojalauseke >> LINKKI
Kuluttaja-asiakasrekisterin rekisteriseloste >> LINKKI 

12. Lasten henkilötiedot

Palvelumme ja tuotteemme ovat suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eikä niitä voi ostaa alaikäiselle. Huomioithan, että vaikka tilauksen maksajana toimisi täysi-ikäinen henkilö, myös tilauksen saajan tulee olla täysi-ikäinen. Emme tietoisesti käsittele tai tallenna lasten henkilötietoja, emmekä muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä. 

13. Lahjatilaukset

Lahjatilauksissa sovelletaan samoja tilausehtoja. Lahjatilauksen tilaajan sekä lahjan saajan tulee olla täysi-ikäisiä. Lahjatilauksen lahjoittajan tulee informoida lahjatilauksen saajaa tekemästään tilauksesta ennen tilauksen alkamista. Muilta osin lahjatilauksiin sovelletaan kulloinkin lahjatilauskampanjan yhteydessä ilmoitettuja sääntöjä. 

14. Palvelumaksut

Mahdollisessa maksumuistutuksessa veloitetaan laskutuslisä 5 €. 

15. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puh. 06 2477 870 tai sähköpostitse ilmoitus@viiskunta.fi. Riita-tilanteissa kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). 

16. Verkkokauppa ja maksaminen verkossa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Adyen (Adyen B.v. Amsterdam, VAT NL817154243B01). Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy tilaaja-asiakkaan ja I-Mediat Oy:n välille. I-Mediat Oy vastaa kaikista kauppaan liittyvistä velvoitteista. I-Mediat Oy ei tallenna, eikä lue luottokorttinumeroita vaan tiedot tallentaa verkkokaupan maksuvälittäjämme. 

Verkkopankkimaksujen välittäjänä Paytrail Oy, 2122839-7. Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä.
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit 

I-Mediat Oy 

Asiakaspalvelun yhteystiedot: puh. 06-2477 870, ilmoitus@viiskunta.fi      
Käyntiosoite: Kirjapainonkuja 2, 63300 Alavus 

Aiemmat tilausehdot
Viiskunnan tilausehdot 10.9.2020 alkaen