I-Mediat Oy:n kuluttajailmoitusehdot 

Näitä ilmoitusehtoja sovelletaan silloin, kun kuluttajailmoittaja (jäljempänä ilmoittaja) ostaa I-Mediat Oy:n kustantamista lehdistä kuluttajailmoituksen (jäljempänä ilmoitus) julkaistavaksi I-Mediat Oy:n lehdessä/lehdissä.

Maksuehdot ja Ilmoittajan maksuvelvollisuus: Verkossa tehty ostos maksetaan yleisimmillä verkkopankeilla. Kuolinilmoitusten ja surukiitosten maksumahdollisuutena on myös lasku. Laskulle ostettaessa ilmoituksen jättäjän tulee täyttää seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä henkilötunnus. Vapaaehtoisesti täydennetään myös lisätietoja julkaisuun -kenttä, sekä tieto siitä merkitäänkö lasku perikunnalle maksettavaksi.

Ilmoitushinnat: Ilmoituksen hinta riippuu ilmoittajan valinnoista, kuten ilmoituspäivästä ja ilmoituksen koosta. Kuluttajailmoitushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Ilmoitusten varaaminen: Ilmoitus varataan varausaikataulun mukaisesti. Ilmoitus tulee jättää julkaisua edeltävänä päivänä klo 10 mennessä, sunnuntain ja maanantain lehtiin perjantaina klo 12 mennessä.

Asiakkaan vastuu: Ilmoittaja vastaa ilmoituksen sisällön asianmukaisuudesta sekä ilmoituksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Pidätämme oikeuden puuttua tekstisisältöön tai jättää sen julkaisematta. Pidätämme oikeuden olla julkaisematta epäasiallista kuva- tai tekstimateriaalia. Ilmoittajana vastaat siitä, ettei antamasi aineiston julkaiseminen loukkaa kenenkään tekijänoikeutta tai yksityisyyden suojaa. I-Mediat noudattaa ja soveltaa alaan liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisen suosituksia.

Lehden vastuu: Vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun hinnan palauttamiseen. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei vaikeuta ilmoituksen ymmärtämistä, eikä vähennä sen mainosarvoa. Lehti ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu lehdelle toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta.

Kaikki ilmoitukset pyritään julkaisemaan varattuna päivänä. Mikäli Ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa Ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Huomautukset virheellisestä tai julkaisematta jääneestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään 8 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien asiakaspalveluun.

Ilmoituksen peruuttaminen: Ilmoittajalla on oikeus peruuttaa ostamansa ilmoitus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä I-Mediat Oy:n asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilmoituksen viimeisen varausajankohdan jälkeen.

Tietosuoja: Ilmoittaja-asiakkaat ovat I-Mediat Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. I-Mediat Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) ja tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Ehdot on päivitetty 30.12.2021

Yhteystiedot
I-Mediat Oy, Ilkka-Pohjalainen
Koulukatu 10, 60100 Seinäjoki
Hietasaarenkatu 19, 65100 Vaasa
Puh: 06 2477 202 | Sähköposti: asiakaspalvelu@ilkkapohjalainen.fi